Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 28.VIII

  • НАРЕДБА № 19 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР-ДЕКОРАТОР" Виж повече
  • УКАЗ № 177 ОТ 21.08.2020 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕМИЛ СИМЕОНОВ ТОНЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА И ЗА УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1117 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА (ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КВЕБЕК(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 22 януари 2020 г. - ДВ, бр. 10 от 2020 г. В сила от 1 септември 2020 г.) Виж повече
  • АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КВЕБЕК(Одобрено с Решение № 557 от 27 юли 2015 г. на Министерския съвет. В сила от 1 септември 2020 г.) Виж повече