Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

  • РЕШЕНИЕ № 709 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "АСПАРУХОВО", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • УКАЗ № 209 ОТ 06.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 208 ОТ 06.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В ОТГОВОР НА COVID-19 И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГАР Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 710 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КРАНЕВО - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ОТ КОИТО СЕ ДОБИВАТ ХРАНИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-6 ОТ 2009 Г. ЗА ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ (ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 95 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ДВ, БР. 40 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В ОТГОВОР НА COVID-19 И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГАРАНЦИЯ ПРИ ПЪРВО ПОИСКВАНЕ МЕЖДУ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ Виж повече