Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 1.IX

  • УКАЗ № 287 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ХРИСТО ИВАНОВ МАНОЛОВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЗОНАЛНОТО ВОЕННО УПРАВЛЕНИЕ - СЛИВЕН Виж повече
  • УКАЗ № 288 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРЪСТЮ ЯНКОВ КРЪСТЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "БОЙНА ГОТОВНОСТ. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХН Виж повече
  • УКАЗ № 289 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СТАНЮ ХРИСТОВ СТАНЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПО МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 290 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАПИТАН I РАНГ ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДЕРНЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ" НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 291 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АЛЕКСИ КРУМОВ АЛЕКСИЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ Виж повече
  • УКАЗ № 292 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДРАГИЯ РАЙЧЕВ ДРАГИЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ" НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 293 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРАСИМИР ДАМЯНОВ ХРИСТОВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ" НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 294 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ЛЮБОМИР КУАРТЕВ НИКОЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ЩАБ НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" Виж повече
  • УКАЗ № 295 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК БОНЧО САВЧЕВ БОТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 296 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ХРИСТО КУЗМАНОВ АНДРЕЕВ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗА СРОК 1 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ Виж повече