Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 5.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1819 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. И № РД-05-1026 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече