Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 15.I

  • РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 11 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА Виж повече
  • НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 11 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 11 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ОФИЦЕРСКИ - ЗАПАД", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 11 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ОФИЦЕРСКИ - ИЗТОК", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 11 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "САХАРА 2", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 11 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "РОБИНЗОН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • УКАЗ № 6 ОТ 06.01.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХРИСТО СТЕФАНОВ ПОЛЕНДАКОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УНГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БУДАПЕЩА Виж повече
  • УКАЗ № 5 ОТ 06.01.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЛЯНА СИМЕОНОВА БОГДАНСКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УНГАРИЯ Виж повече