Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 28.V

  • НАРЕДБА № 10 ОТ 11 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" Виж повече
  • УКАЗ № 145 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАМ ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 147 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Виж повече
  • УКАЗ № 148 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Виж повече