Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

  • УКАЗ № 152 ОТ 07.06.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ДОНСКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КУБА Виж повече
  • УКАЗ № 153 ОТ 07.06.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КУБА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ХАВАНА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ (ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 г. (ESP CODE) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 31 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-7 ОТ 3 ЮНИ 2021 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече