Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 69 от 20.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 16 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. Виж повече
  • УКАЗ № 210 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮБЧО СПАСОВ ТОДОРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДВАЩ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪВЕТНИК НА ВЪРХОВНИЯ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПО ВОЕННАТА Виж повече
  • УКАЗ № 211 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕРИ КОНСТАНТИНОВ ЦОЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ Виж повече
  • УКАЗ № 212 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ГЕНКОВ ЛАЗАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЪВЕТНИК НА ВЪРХОВНИЯ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПО ВОЕННАТА СИГУРНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА СЪВМЕСТНОТО КОМ Виж повече
  • УКАЗ № 213 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ВИЧЕВ КАРАИВАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ Виж повече
  • УКАЗ № 214 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЪБИНСКИ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА Виж повече
  • УКАЗ № 215 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • УКАЗ № 216 ОТ 17.08.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЯ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2004 Г.) Виж повече