Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 17.IX

  • УКАЗ № 236 ОТ 10.09.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. СТОЯН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 246 ОТ 16.09.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА, НАИМЕНОВАНИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР ПРИ ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 64 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000) (Приети с Резолюция MSC.175(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г. В сила за Р Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ(Изменения на Анекса към конвенцията - правила A-1 и D-3)(Кодекс за одобрение на системи за управление на баластни води, BWMS Code)(Приети с Резолюци Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000) (Приети с Резолюция MSC.222(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г. В сила за Ре Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ(Изменения на Анекса към конвенцията - правило B-3)(График за осъществяване на управление на баластните води за кораби)(Приети с Резолюция MEPC.297(7 Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ(Изменения на Анекса към конвенцията - правила Е-1 и Е-5)(Одобрение на допълнителни прегледи за Международното свидетелство за управление на баластни Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000) (Приети с Резолюция MSC.260(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. В сила за Репуб Виж повече