Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 83 от 5.X

  • РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 8 ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 258 ОТ 30.09.2021 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ЦВЕТАН ПЕТРОВ КИТОВ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 660-ПВР/НС ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 73-НС ОТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА А Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (КОДЕКС FSS) (Приети с Резолюция MSC.410(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25 ноември 2016 г. В сила за Република България от 1 януар Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (КОДЕКС FSS) (Приети с Резолюция MSC.403(96) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 19 май 2016 г. В сила за Република България от 1 януари 20 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС IGC) (Приети с Резолюция MSC.441(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 м Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС IGC) (Приети с Резолюция MSC.411(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25 н Виж повече