Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Виж повече
  • УКАЗ № 269 ОТ 29.10.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ПЕТЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 270 ОТ 29.10.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ ЗА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ДВ, БР. 106 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 46 ОТ 30.11.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 847 ОТ 15.01.2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ОБЩНОСТТА, УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ Виж повече