Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сил Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ, И КИРИЛ САШЕВ СИМЕОНОВ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ПОПР. - Д Виж повече