Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(СПЕЦИАЛНИ, ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ) (Приети с Резолюция MEPC.319(74) на Комитета по опазване на морската среда Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСВАНИЯ НА НЗОК Виж повече