Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 16.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB 212001-001-04-03-171 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА (ПОВЕРИТЕЛНО) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB 212001-001-04-03-173 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА (ПОВЕРИТЕЛНО) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1034-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ВЕНЦИСЛАВА МИЛЧОВА ЛЮБЕНОВА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ШЕСТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1035-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ И МЛАДЕН ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ХАСКОВСКИ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1036-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВА КОРЧЕВА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1037-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТКОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛЕВЕНСКИ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1038-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1039-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА МОМЧИЛ ДОНЕВ НЕНОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СТАРОЗАГОРСКИ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1040-НС ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОВЕСТ КИРИЛОВ КИРИЛОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките