Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 110 от 24.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1055-НС ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА КАЛИН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ И ЦВЕТОМИР ДОНЕВ КОНОВ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - РУСЕНСКИ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1056-НС ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ВЕНЦИСЛАВА МИЛЧОВА ЛЮБЕНОВА И НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АНГОВ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ШЕСТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1057-НС ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИВАН КОСЕВ МАНЕВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПЛЕВЕНСКИ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1059-НС ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА МЛАДЕН ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ И ЛОЗКО СТЕФАНОВ ЛОЗЕВ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ХАСКОВСКИ, В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките