Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

  • МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАЗАРИ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ОТ 2017 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF) (Приет с Резолюция MSC.391(95) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 юни 201 Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ (ISPS CODE) (Приет с Резолюция 2 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. на 12 декемв Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000) (Приет с Резолюция MSC.97(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. В сила за Република Б Виж повече
Промени настройката на бисквитките