Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

  • ЗАПОВЕД № РД-05-662 ОТ 15.12.2021 Г. № З-ЦУ-3566 ОТ 20.12.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУРИСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 7 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО СГРАДИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБЩАТА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (СПОРАЗУМЕНИЕ CISE) КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ (Одобрено с Решение № 840 от 2 декември 2021 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 6 декември 2 Виж повече