Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 11.II

  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА ТВЪРДИ НАСИПНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMSBC CODE) (Приети с Резолюция MSC.462(101) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 юни 2019 г. В сила за Република България от Виж повече
  • УКАЗ № 50 ОТ 03.02.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЪЛКАНОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГРУЗИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ТБИЛИСИ Виж повече
  • УКАЗ № 51 ОТ 03.02.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАТЯ ИЛИЕВА ДЕЛЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 52 ОТ 03.02.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАТЯ ИЛИЕВА ДЕЛЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЗАМБИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 53 ОТ 03.02.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯ ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА-КАЙМАКЧИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЗАМБИЯ СЪС СЕДА Виж повече
  • УКАЗ № 54 ОТ 08.02.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 19.10.2016 Г. ЗА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ (ДВ, БР. 87 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 46 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖП ВРЪЗКА "СОФИЯ - СКОПИЕ" МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ (Одобрен с Решение № 25 от 24 януари 2022 г. на Министерския съвет. В сила от да Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 91 ОТ 2005 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките