Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИИ ОТ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 9 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 126 ОТ 04.05.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВАСИЛ ТРИФОНОВ ДОЛАПЧИЕВ С ОРДЕН "ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 127 ОТ 09.05.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА НАПЛАТАНОВА-РУСЕВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-54 ОТ 27 АПРИЛ 2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече