Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

  • РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 14 ЮНИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 13 ОТ 2021 Г. Виж повече