Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 12.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И НА ТЕХНИТЕ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮНИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-799 ОТ 23 ЮНИ 2022 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 8 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 173 ОТ 06.07.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЯКУБ АЛ АТИИКИ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече