Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 12.VIII

  • НАРЕДБА № 43 ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА МАКСИМАЛНА ДНЕВНА СУМА ПРИ СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ВЛОГОВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 44 ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ЧЛ. 55А ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Виж повече
  • УКАЗ № 231 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЖИДАРА НИКОЛОВА СЪРЧАДЖИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СУРИНАМ С Виж повече
  • УКАЗ № 230 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СУРИНАМ Виж повече
  • УКАЗ № 229 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЖИДАРА НИКОЛОВА СЪРЧАДЖИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР С Виж повече
  • УКАЗ № 228 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР Виж повече
  • УКАЗ № 227 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА АНДРЕА ВИКЕ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 66 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯДРЕНИЯ РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПР Виж повече