Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 23.IX

  • РЕШЕНИЕ № 3934 ОТ 29 МАРТ 2021 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 12473 ОТ 2020 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТР Виж повече
  • УКАЗ № 237 ОТ 20.09.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СТАНИМИР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАЦИИ И ПОДГОТОВКА" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ", СЧИТАНО ОТ 1 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 238 ОТ 20.09.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЕМИЛ ИВАНОВ ШОШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 3 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 239 ОТ 20.09.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЪБИНСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОН Виж повече
  • УКАЗ № 240 ОТ 20.09.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХЛЕБАРОВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ", СЧИТАНО ОТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2004 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ДВ, БР. 111 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г.) Виж повече