Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 26.VI

  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "ДЖОЙНТ ГАРДИЪН" Виж повече
  • УКАЗ № 170 ОТ 26.06.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА РЕЖИМА НА ИЗНОС, ДИРЕКТЕН ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СЪСЕДНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАНИ, НА ТЕРИТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ (SFOR) В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО МАНДАТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "ДЖОЙНТ ГАРДИЪН" Виж повече