Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 25.XI

  • РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ОТ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 259 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОГДАН ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА Виж повече
  • УКАЗ № 260 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ В АБУ ДАБИ Виж повече
  • УКАЗ № 261 ОТ 17.11.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА № 23 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОРТИЕР-ПИКОЛО" Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ИНОВАЦИИТЕ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г.(Одобрена с Решение № 833 от 2 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДОСТЪП И СРАБОТВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4.02.2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г.) Виж повече