Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 7.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 642 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 242 Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА ЗА РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА И ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА Виж повече
  • УКАЗ № 31 ОТ 01.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД Виж повече
  • УКАЗ № 30 ОТ 01.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД (ДВ, БР. 50 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ С НОМЕРА ОТ 1-НС ДО 67-НС ВКЛЮЧИТЕЛНО Виж повече
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕСКАЛИРАЩИТЕ АГРЕСИВНИ АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЯВИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1588-НС ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките