Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 14 от 10.II

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 26 И 27 ОТ 1986 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЗАХАРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 12 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 34 ОТ 07.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 35 ОТ 07.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА Виж повече
  • УКАЗ № 36 ОТ 07.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 37 ОТ 07.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА Виж повече
  • УКАЗ № 38 ОТ 07.02.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ("ГАРАНТ") И ИНГ БАНК Н.В. ("ИНГ БАНК") ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР 49 071 661 ЕВРО, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ИНГ Виж повече
Промени настройката на бисквитките