Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 20 от 3.III

  • НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 22.2 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2 Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕЛЕКТРОТЕХНИК" Виж повече
  • УКАЗ № 42 ОТ 22.02.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЕКИН Виж повече
Промени настройката на бисквитките