Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 10.III

  • ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОДДРЪЖКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE), ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СЪЮЗНОТО СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА Н Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-14-50 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, В КОИТО ЗА 2022 Г. РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА Е РАВНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОТ СРЕДНОТО ЗА СТРАНАТА Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 7 МАРТ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 1 ОТ 2023 Г. Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 19 ОТ 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките