Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 17.III

  • МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНОВИТЕ ПАКЕТИ НА УНИВЕРСАЛНАТА УСЛУГА Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 10 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЛЮТИЕР" Виж повече
  • НАРЕДБА № H-1 ОТ 9 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 10 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНОВИТЕ ПАКЕТИ НА УНИВЕРСАЛНАТА УСЛУГА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ПАРИЧНАТА И ЛИХВЕНАТА СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ СМЕТКИ (ДВ, БР. 33 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОДПИСАНО НА 9 МАЙ 2022 Г. В СОФИЯ (Утвърдено с Решение № 64 от 26 януари 2023 г. на Министерския съвет. В сила от 1 Виж повече
Промени настройката на бисквитките