Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

  • НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 24 АВГУСТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките