Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ЕВРОЗОНАТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-3 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ГОТОВНОСТТА И РЕДА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДЕЖУРНИТЕ СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ НАД ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО ПРИ ОХРАНА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КАРДИОЛОГИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА Виж повече
Промени настройката на бисквитките