Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 21 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ Виж повече
  • УКАЗ № 174 Виж повече