Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

  • УКАЗ № 235 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" Виж повече
  • УКАЗ № 236 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ - НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" Виж повече
  • УКАЗ № 237 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ - НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ И КОМАНДВАЩ ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" Виж повече
  • УКАЗ № 239 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 238 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ - НАЧАЛНИК НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "Т. КАБЛЕШКОВ", С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" Виж повече
  • УКАЗ № 240 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЛЮБОМИР ДИМОВ ГЕЧЕВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 241 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЕНДЕРОВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 242 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 243 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ХРИСТО ИВАНОВ МАНОЛОВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече
  • УКАЗ № 244 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР РАНГЕЛ ЛОЗАНОВ РАНГЕЛОВ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА Виж повече