Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

  • УКАЗ № 442 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЛИЯ СТОЯНОВ МИНЕВ (ПОСМЪРТНО) С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 443 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 444 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА РУЖА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА - ТИХОВА С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 445 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ НИСИМ ПЕТРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 446 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДУЧО ТОДОРОВ МУНДРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 447 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БОРИС ИЛИЕВ ДИМОВСКИ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 448 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛОЯНЧЕВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 449 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН СТОЯНОВ КОНДОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 450 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛИЛЯНА КИРИЛОВА КОШЛУКОВА С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 451 ОТ 11.12.2000 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛА ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече