Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 18.XII

  • НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 24 ОТ 1992 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1977 Г. ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките