Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 67 ОТ 30.01.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПОПТОДОРОВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

УКАЗ № 67 ОТ 30.01.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПОПТОДОРОВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Обн. ДВ. бр.15 от 8 Февруари 2002г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Елена Бориславова Поптодорова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 30 януари 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.