Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 313 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КАПИТАН 1 РАНГ ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ЗА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

УКАЗ № 313 ОТ 24.08.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КАПИТАН 1 РАНГ ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ЗА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ПОДГОТОВКА И БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛИТЕ" В ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Обн. ДВ. бр.102 от 1 Септември 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам капитан 1 ранг Петър Цветанов Петров за началник на управление "Подготовка и бойно използване на силите" в Главния щаб на Военноморските сили, считано от 1 септември 1998 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 24 август 1998 г.