Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 255 ОТ 22.07.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КОЛЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ ПО ТИЛОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ

УКАЗ № 255 ОТ 22.07.1998 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КОЛЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ ПО ТИЛОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Обн. ДВ. бр.86 от 28 Юли 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 32, т. 20 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам полковник Кольо Иванов Тодоров за изпълняващ длъжността заместник-началник на Главния щаб на Строителните войски по тиловото осигуряване.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Издаден в София на 22 юли 1998 г.