Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 254 ОТ 22.07.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ТОНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ И НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ТИЛ"

УКАЗ № 254 ОТ 22.07.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ТОНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ И НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "ТИЛ"

Обн. ДВ. бр.86 от 28 Юли 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 32, т. 20 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам полковник Васил Златков Тонков от длъжността заместник-началник на Строителните войски и началник на Управление "Тил".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Издаден в София на 22 юли 1998 г.