Кодекси и закони

Изпрати статията по email

РЕШЕНИЕ № 832 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 832 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Обн. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г.

На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.


Промени настройката на бисквитките