Кодекси и закони

Изпрати статията по email

РЕШЕНИЕ № 669 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 669 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Обн. ДВ. бр.64 от 16 Август 2016г.

На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.

Промени настройката на бисквитките