Кодекси и закони

Изпрати статията по email

РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.

На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.


Промени настройката на бисквитките