Услуги

Изпрати статията по email

Проекти

 

Нови и устойчиви работни места в "Сиела Норма" АД за безработни и неактивни лица BG05M9OP001-1.003-0332, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 

 

www.eufunds.bg

 

Главна цел: Осигуряване на интеграция чрез създаване на нови и устойчиви работни места на 6 бр. безработни лица, 3 бр. представители на една от най-уязвимите групи на пазара на труда - Безработни младежи до 29 г. вкл. и 3 бр. безработни участници на възраст от 30 до 54 г. включително, посредством прилагане на мерки по осигуряване на подходящи обучения и създаване на качествени условия за работа.

Бенефициент: "Сиела Норма" АД

Обща стойност: 62 261.76 лв., от които 52 922.50 лв. европейско и 9 339.26 лв. национално съфинансиране.

 

Начална дата: 16.08.2016 г.

Крайна дата: 15.11.2017 г.

 

 

 

Промени настройката на бисквитките