Услуги

Изпрати статията по email

Младежи ЦЕМПИ

  • 30 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Сиела спечели проект в ИАРА


Сиела, като част от консорциум "Сиела Елана" спечели процедурата по обществена поръчка пред Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури. Проектът е на стойност 348 000 лева и с предмет "Изготвяне на стратегически документи относно подкрепата за развитието на сектор "Рибарство" за периода 2014-2020 г. и изготвяне на предварителна оценка (ex-ante) на ОПСРС (2014-2020)."

Промени настройката на бисквитките