За нас

Изпрати статията по email

Абонамент

Правото на ползване на продуктите на Сиела – справочен и правен софтуер имат лицата с валиден годишен абонамент за определен продукт с актуализация на данните по време на периода.

 

Информацията в правно-информационни системи Сиела се актуализира ежедневно в зависимост от обхвата на съдържанието.

На таблото в горната част на сайта можете да следите кои са последните броеве на официалните издания, които са издадени. Данните в продуктите се обновяват в зависимост от публикуваното в тях съдържание.

 

Сдържанието в правно-информационна системи Сиела излиза и извън рамките на официалните издания, като са приложени документи – образци, формуляри за попълване, включена е информация от Булстат, Национален статистически институт, актове на министерствата,областни и общински администрации и на други ведомства от държавната администрация, описания на процедури и др..

 

Сиела гарантира на своите клиенти работа, базирана на винаги актуална и точна информация.

 

СТЪПКИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА АБОНАМЕНТ

 

1. КОНТАКТ

Свържете се с офиса на Сиела или с търговски представител, с когото имате връзка. Проверете кой е най-близко представения до вас търговец, ако сте от страната, като изберете съответно населеното място.

 

2. ИЗБОР НА ПРОДУКТ

Сиела има разработени 14 правно-информационни системи, обхващащи правната материя в различни сфери на обществения и икономическия живот.

 

Ако не можете да определите от какъв продукт точно имате нужда или ви трябва, посочете каква информация ви е необходима и подайте своите изисквания към наш търговски представител. Той ще ви предложи продукта, който е най-подходящ за вашите нужди.

 

Използвайте Продуктовия помощник в началото на продуктовата страницата, койтоще ви ориентира за подходящите за сферата на вашата дейност информационни системи на Сиела.

 

3. ИЗБОР НА НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

Сиела предлага широк набор от  приложения и възможности за ползване на информационните си продукти. Направете своя информиран избор в зависимост от динамиката и условията на вашия работен процес.

 

Не е необходимо да изчитате цялата информация в нашия сайт. Вашият търговски представител ще ви препоръча най-удачния вариант за полване.

 

4. ОФЕРТА

Вашият търговски представител ще изготви оферта за абонамент, в зависимост от избраните продукти, брой работни места, начин на ползване.

 

5. ПЛАЩАНЕ

Направете плащане по предоставената ви оферта. Плащането може да стане:

  • На място в офиса на Сиела
  • Във вашия офис, след уговорена среща с вашия търговски представител
  • С банков превод – моля, да ни предоставите вашите данни, за да издадем насрещен платежен документ – фактура, както и актуални контактни данни:

Банкова сметка в лева

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG 86 UNCR 9660 1060 7110 10

BIC: UNCRBGSF

 

6. АБОНАМЕНТ

За да имате валиден абонамент, трябва да има направено плащане по получената оферта, след което се активира вашия потребителски профил или ви се дава код за регистрация при инсталация от диск.

 

За да осъществим контакт във връзка с предоставянето на потребителските данни и документи, моля, да ни предоставите актуален ваш контакт.

 

ВЕЧЕ СТЕ КЛИЕНТ НА СИЕЛА

По време на активния потребителски период клиентите на Сиела получават коректно обслужване и ползват надеждна информация. Възползвайте се от правото си на безплатно обучение за работа с програмата под различните приложения, както и на демонстрация от страна на вашия търговски представител.

 

Връзка с офиса на Сиела: 02 90 300 00

Техническа поддръжка:    02 90 300 15

Контакти на търговските представители на Сиела

 

Попълнете анкетата за удоволетвореност на клиента, за да получим вашата оценка.