Контакти

Изпрати статията по email

Контакти

 • Централен офис София

  София 1510

  Бул. Владимир Вазов №9

  Централа: 02 90 300 00

  Факс:        02 90 301 00

  ciela@ciela.com

 • Длъжностно лице по защита на данните (DPO)

  Сузана Георгиева

  Телефон: 02/ 903 00 26

  E-mail: dpo@ciela.com

   

 • Клиенти и запитвания

  Работно време:
  Понеделник - петък
  08.30 ч. - 17.30 ч.

  Централа: 02 90 300 00

  Факс: 02 90 301 00

  E-mail: ciela@ciela.com

 • Юридически отдел

  Понеделник - петък

  08.30 ч. - 17.30 ч.

  Телефон: 02 90 300 29

  Калина Дереджиева
  E-mail: kalina.deredzhieva@ciela.com

 • Софтуерна поддръжка продукт Сиела

  Понеделник - петък

  08.30 ч. - 18.00 ч.

  Телефон: 02 90 300 04 

  Мобилен: 0875 30 15 04

  E-mail: support@ciela.com

 • Продуктова и софтуерна поддръжка Нотариус Футурум

  Понеделник - петък

  08.30 ч. - 18.00 ч.

  Телефон: 02/903 00 19;
  Мобилен: 0884 013 716;
  E-mail: lshopov@ciela.com  

 • Счетоводство

  Понеделник - петък

  08.30 ч. - 17.30 ч.

  Телефон: 02 90 300 54

  E-mail: s.vangelova@ciela.com

 • Александър Бонев
  Търговски представител
  Телефон: 02 90 300 45 

  Мобилен: 0888 991 840

  E-mail: al.bonev@ciela.com

 • Веселин Танкишев

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 30 

  Мобилен: 0887 381 225 

  E-mail: vtankishev@ciela.com

 • Диана Ганчева-Анева

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 22 

  Мобилен: 0888 533 579 

  E-mail: diana.aneva@ciela.com

 • Ивайло Гаврилов

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 88 

  Мобилен: 0887 698 139 

  E-mail: ivo.gavrilov@ciela.com

 • Крум Кузманов

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 33 

  Мобилен: 0888 329 340 

  E-mail: krum.kuzmanov@ciela.com

 • Мирослав Стоянов

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 21 

  Мобилен: 0888 414 920 

  E-mail: m.stoianov@ciela.com

 • Светослав Дамянов

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 42

  Мобилен: 0882 611 049

  E-mail: svetodamian@abv.bg

 • Соня Динева

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 70 

  Мобилен: 0888 233 261 

  E-mail: sdineva@ciela.com

 • Тенчо Тенев

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 80 

  Мобилен: 0888 618 118 

  E-mail: t.tenev@ciela.com

 • Цветан Лилов

  Търговски представител

  Телефон: 02 90 300 60 

  Мобилен: 0888 233 260 

  E-mail: clilov@ciela.com