Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Евро

 Сиела Евро

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското законодателство в превод на български език. Пълна информационна двуезична система с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.


Абонамент   Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

Сиела Евро съдържа актовете на европейските институции, придружени от подробна библиографска справка, обособени в структури, и удобни средства за достъп до тях.

 

Първично право - учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори;

Вторично право - регламенти, директиви, решения, препоръки, становища, насоки и други актове на европейските институции;

Международни договори - договорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори;

Съдебна практика - решенията на Съда на ЕС, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право;

Консолидирани версии - документи с нанесени изменения в текста на акта;

 

Терминологичен речник EuroVoc - Многоезичен тезаурус на ЕС, предоставящ категоризация на правните актове по термините, съдържащи се в тях. Използва се във всички европейски институции с оглед уеднаквяване на терминологията.


Резюмета на документи - кратки анотации на по-важните нормативни документи, публикувани в продукта.

Богата справочна информация – обяви, съобщения, обменни курсове, нотификации, уведомления и други.

 

Включените в продукта текстове на действащите актове на Правото на ЕС са официалните преводи на български език, публикувани на страницата на EUR-Lex, поддържана от Службата за публикации към Европейската комисия.
 
Документите се публикуват в системата Сиела Евро  въз основа на сключения лицензен договор между Сиела Норма АД и Европейската комисия.


Всеки акт в Сиела Евро е снабден с подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от правните служби на Европейската комисия и съдържаща богата справочна информация, като: дата на публикуване, дата на влизане в сила, класификация по материя, връзки с други документи и т.н

 

 

КЛАСИФИКАТОРИ:

Информацията в продукта е класифицирана

  • тематично – според основните политики на ЕС;
  • според издателя си;
  • според вида на акта.
     

СИЕЛА ЕВРО:

  • Улеснява работата и спестява време на експертите от всички области, предоставяйки им информация за действащото европейско законодателство и връзката му с българското право.
  • Дава информация за всички бъдещи промени в българското законодателство, произтичащи от задълженията ни по Договора за присъединяване към ЕС и транспониране на европейските правни норми в българското право.

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

-    Поддържане на библиографска справка за всички документи в базата, както на български, така и на английски език;
-    Поддържане на легални дефиниции и срокове;
-    Поддръжка в базата на EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз;
-    Поддръжка не функционалност препратки от/към Документ/член от други актове или съдебна практика;
- Поддръжка на функционалност Актове, влизащи/излизащи от сила
-    Поддръжка на консолидирани версии на документи;
-    Връзка с документи от/към българско право;
-    Филтриране на практика на съда на ЕС.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Базата данни на Сиела Евро се актуализира ежедневно след всеки брой на Официален вестник.

 

Нагоре