Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Счетоводство

Сиела Счетоводство

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

Всичко необходимо за счетоводителя, събрано на едно място.
Водещ информационен продукт, предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които проявяват интерес към счетоводството.


 Абонамент Ценова Листа Поръчай 

 

 

 

 

Съдържание на продукта

 1. Всички необходими нормативни актове в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото право и социалното осигуряване.
 2. Национални счетоводни стандарти.
 3. МСС и МСФО – консолидирани
 4. Международни стандарти на върховните одитни институции
 5. Инструкции, официални указания, заповеди, становища, писма и разяснения на МФ, НАП, НОИ, МТСП и др. за правилното прилагане на нормативните актове.
 6. Коментари по актуалното законодателство на известни експерти.
 7. Процедури в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото и осигурителното право.
 8. Бланки – първични и вторични счетоводни документи и регистри, чието предназначение е основно да стандартизират документооборота във фирмите, както и да улеснят счетоводителите, които го поддържат. Голяма част от бланките са автоматизирани.
 9. Изчислителни модули – автоматизирани бланки, чиито функции са съобразени с нормативния регламент. Дават възможност за бързо и лесно изчисляване на хонорари по различните видове договори. Бързо пресмятане на осигурителни вноски по трудови възнаграждения, обезщетения, лихви и др. Вградените контроли не допускат грешно попълване на формулярите, автоматизират процеса на изготвянето им и следят за съответствието между нормативната база и информацията попълвана от потребителя.
 10. Данъчен и осигурителен календар.
 11. Статистическа и справочна информация.

Източници на информация

 1. Държавен  Вестник
 2. Голям брой авторски процедури, коментари, тълкувания,  анализи и примери от водещи експерти в различните области, достатъчно усъвършенствани професионалисти в дейността си.
 3. Важни методични указания, становища, заповеди, писма и разяснения, на министерства и ведомства.
 4. Важна справочна и статистичeска информация подбрана от различни източници.

Предназначение на продукта

Споделяне на нов момент и решаване на моментен казус. Сиела Счетоводство ви дава винаги правилен отговор на всеки ваш въпрос.

 

Обхват на продукта

Сиела Счетоводство обхваща цялата необходима информация за правилното счетоводно и финансово функциониране на Вашата фирма. Програмата ви казва стъпките, които трябва да направите от изискванията и измененията на нормативните актове до тяхното лесно тълкуване, анализ и практическо прилагане, от сложните, специфични казуси и особени случаи до тяхното решение, от възможните допускани грешки до елиминирането на този риск.

Информацията е класифицирана и систематизирана в структури, подредени в логическа последователност с цел най-лесна достъпност. Отделните класификатори я обобщават по различни показатели и критерии:

Тематично в класификатор по теми – обхваща фирмено счетоводство, бюджетно счетоводство, данъчно облагане и данъчен процес, трудово право и осигуряване, банки и банкова дейност, търговия и търговски сделки.

Според издателя в класификатор по органи – МФ, НАП, НОИ, МТСП и др.

Според вида и в класификатор по типове – счетоводни стандарти, финансово-счетоводен анализ, коментари, процедури, изчислителни модули, бланки, ведомствени практики и др.

 

Актуализация на продукта

С прецизността, точността и бързината на актуализацията Сиела Счетоводство споделя днес с вас информация, която другите ще ви кажат утре.

 

Нагоре