Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Процедури

 Сиела Процедури

ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.


Абонамент   Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

"Сиела Процедури" е създаден за улеснение на широк кръг потребители – представители на централната и местна администрация, на органите на съдебната власт, адвокати, нотариуси, студенти, медии, юридически лица с нестопанска цел, търговци, обществени организации, банки и др.
Продуктът е ориентиран към всички граждани и в качеството им на физически лица, които посещават институции, подават документи, сключват договори.ПРЕДСТАВЯНЕ

В правно-информационния продукт "Сиела Процедури" се поддържат приведени в ясен и структуриран вид правните процедури и административни услуги, предоставяни от държавната администрация – централна и местна.СЪДЪРЖАНИЕ

 • Процедури и Административни услуги


Процедури – подробни практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната и местна администрация, вписване в регистър с оглед на осъществяване на определена дейност, упражняване на нормативно установени права, сключване на гражданскоправна сделка и т. н.

Административни услуги за гражданите и бизнеса - широк спектър от описания на административни услуги. Информацията относно административните услуги е налична и достъпна само за потребителите на продукта. Тя представлява на практика олекотени описания, които в схематичен и стегнат вид описват процедурите по предоставяне на административни услуги.

Информацията в продукта се актуализира и разширява периодично с промените в нормативната уредба, както и с оглед специфичното търсене на потребителите. • Примерни образци, документи и формуляри – предоставят се всички необходими примерни образци, формуляри и документи, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги,  на подлежащите на сключване сделки, за необходимост от участие в съдебен процес и др., с възможност за попълване на необходимите данни, съхраняване, редактиране и използване според конкретните нужди на потребителите.

 

 • Нормативна база – процедурите и административните услуги съдържат  активна връзка и препратки към съотносимите нормативни актове, съдебна и административна практика.

 

 • Справочен модул – съдържа адреси, телефони за връзка и друга контактна информация за държавната администрация и обществените организации на територията на страната и др.

  ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 • Актуален текст на документите – процедури и бланкови електронни форми. Измененията на нормативната уредба и промяна в административната практика се отразяват своевременно в системата.
 • Редакции на документите - съществува възможност за избор и сравнение на редакции на текста на документите, както и двуделен изглед на редакции на процедурите.
 • Структуриране и систематизация - Информацията в продукта е систематизирана в различни структури за максимално улесняване достъпа до тях на потребителите с оглед на различни критерии.
 • Хипервръзки и препратки – "Сиела Процедури" работи с няколко типа препратки:
  • към нормативна база – активна връзка и препратки към всички нормативни актове и документи от съдебна и административна практика, които имат отношение към съответния режим или производство;
  • препратки към бланкови електронни документи;
  • препратки към друга процедура от продукта;
  • препратки към документ от справочния модул на продукта.

Динамични електронни форми - интелигентни бланкови документи във формат PDF/XFA, които дават на организациите и потребителите възможността да събират и организират ефективно данните си, както и да рационализират своите административни процеси.
Електронните PDF/XFA формуляри предлагат разнообразни възможности, които отговарят в пълнота на нуждите на формите, използвани при предоставяне на електронни административни услуги – от простата задача да се направи формуляр, който може да се попълни, до изграждане на периодични процеси и работни потоци за съществуващи форми:

  • Подготовка на електронни формуляри, поддържащи текущия вид и усещане на хартиения еквивалент, използван в административната практика;
  • Проектиране на нови PDF формуляри въз основа на конкретни нужди и спецификации на администрацията;
  • Актуализиране на съществуващи дизайни, така че да бъдат актуални и да създават персонализирани заглавни части или други брандиращи елементи, за да оформят формулярите по определен стандарт и да отличават компетентния орган, който ги създава, използва и поддържа;
  • Създаване на пълнофункционални PDF формуляри, включително изчисления, форматиране на данни, изскачащи календари и валидиране;
  • Добавяне на разширени функции към формуляри като автоматично попълване на данни, динамична графика, възможност за събиране на множество данни в една форма, персонализирани възможности за всяка административна структура според конкретните нужди;
  • Адаптиране на съществуващите печатни формуляри за оптимално използване върху електронни устройства, без да се губи оформлението на "реалния" хартиен формуляр или формуляр с наложени нормативно установени реквизити и дизайн;
  • Осигуряване на достъпност за потребители в неравностойно положение и гарантиране на съответствие с разпоредбите на нормативната уредба за хората с увреждания.
  • Разработка на персонализирани приложения, автоматизирани бизнес процеси или внедряване на сървъри, за създаване на ефективни работни потоци в административното обслужване чрез използване на PDF формуляри;
  • Поддръжка и внедряване на PDF формуляри в системи за управление на електронни форми.

 

 • Поддръжка на документи в оригинален формат - .DOC и .XLS – максимално сходство към оригинала на автора и източника с възможност за активна промяна на съдържанието от страна на потребителя.
 • Актуализация"Сиела Процедури" се актуализира 2 пъти седмично с актуализацията на всеки брой на "Държавен вестник".
Нагоре